Dokładnie pięć lat temu, 1 września 2015 roku, została oddana do użytku linia Pomorskiej Kolei Metropolitalnej  między Gdańskiem Wrzeszczem a Portem Lotniczym im. Lecha Wałęsy. Dawna Kolej Kokoszkowska, która była jedną z ostatnich pozostałości w Gdańsku przypominających o zniszczeniach z II wojny światowej, zamieniła się w nowoczesny korytarz transportowy. Linia PKM to nie tylko szybkie połączenie wielu dzielnic Gdańska z lotniskiem, lecz także otwarcie tego miasta na Kaszuby. Dzięki niej możliwy stał się bezpośredni dojazd pociągiem do Kościerzyny i do Kartuz.

Budowa linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej była złożonym przedsięwzięciem, prowadzonym jednocześnie w wielu newralgicznych miejscach miasta. Została ona ukończona w terminie i po 24 miesiącach od rozpoczęcia prace budowlane uległy zakończeniu. W tym czasie wiele miejsc w Gdańsku uległo znacznemu przeobrażeniu. Nasypy i wykopy Kolei Kokoszkowskiej musiały zostać poszerzone, bo oryginalnie były przygotowane pod jeden, a nie dwa tory kolejowe. Nad arteriami wyrosły nowe wiadukty. Podczas oficjalnych wizyt na budowie  dokumentowałem na zdjęciach postępy prac. Z okazji pięciolecia zdjęcia z tamtego okresu zestawiłem z aktualnymi fotografiami tych samych lub niemalże tych samych miejsc, tak by pokazać jak bardzo one zmieniły się przez ten czas.

Zacznijmy zatem podróż w czasie!

Na początek Gdańsk Wrzeszcz

21.03.2014, widok z wiaduktu w ciągu ul. Braci Lewoniewskich w kierunku północnym.

To samo miejsce obecnie. Stacja kolejowa Gdańsk Wrzeszcz uległa kompleksowej przebudowie w ramach modernizacji magistrali E65. Układ torowy został rozbudowany, co umożliwiło wpięcie weń linii PKM. Jeden z jej torów prowadzi na widoczny w oddali wiadukt WK2, co zapewnia bezkolizyjne skrzyżowanie z torami łączącymi Gdańsk z Sopotem.

Gdańsk Strzyża

23.02.3013, widok na pozostałości wiaduktu i fragment nasypu dawnej Kolei Kokoszkowskiej przy ul. Wita Stwosza. Prace budowlane jeszcze wówczas się nie rozpoczęły, ale została już przeprowadzona wycinka drzew na całej trasie przyszłej Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

To samo miejsce obecnie. Po wschodniej stronie wiaduktu znajduje się przystanek „Gdańsk Strzyża”, z którego w ciągu kilku minut można dojść do pobliskiego kampusu Uniwersytetu Gdańskiego.

21.03.2014, widok z powstającego właśnie wiaduktu WD9 w kierunku przystanku „Gdańsk Strzyża”, w oddali bloki na Przymorzu.

To samo miejsce obecnie. Wiadukt WD9, z którego zostało zrobione to zdjęcia, zastąpił obiekt dawnej Kolei Kokoszkowskiej znany wśród Gdańszczan jako „mostek Weisera”. Jego nazwa wywodziła się z powieści Pawła Huelle „Weiser Dawidek”. W tle biurowce na Przymorzu, w których w ciągu kilku lat wiele firm znalazło swoje siedzby.

21.03.2014, widok w przeciwną stronę. Jeszcze nieco ponad rok wcześniej ten przekop był gęsto porośnięty drzewami.

Ta sama okolica obecnie. W oddali widoczny jest pociąg przy przystanku „Gdańsk Niedźwiednik”.

Gdańsk Brętowo

21.03.2014, widok na wiadukt WK16 nad ul. Rakoczego.

Obecnie to miejsce przedstawia się właśnie tak. Na pierwszym planie końcowy fragment estakady tramwajowej. Zintegrowanie przystanków PKM oraz ZTM umożliwiło przesiadkę między różnymi środkami transportu niemal „drzwi w drzwi”.

Gdańsk Jasień

21.03.2014, widok z terenu przyszłego przystanku PKM „Gdańsk Jasień” w kierunku Brętowa. Ten wykop również był gęsto porośnięty samosiejkami.

Okolica przystanku „Gdańsk Jasień” obecnie.

21.03.2014, spojrzenie na nasyp PKM w kierunku Kiełpinka. Za nim widoczny jest fragment zbiornika retencyjnego „Jasień”. Kolej Kokoszkowska przebiegała w tym miejscu przez tereny dawnego poligonu.

Obecny wygląd tego miejsca. Tereny tej w okolicy w ostatnich latach uległy intensywnemu zabudowaniu, stając się miejscem zamieszkania dla setek osób. Atrakcyjność tej części Gdańska podnosi bliskość przystanku PKM oraz sąsiedztwo zbiornika retencyjnego, którego otoczenie jest chętnie wykorzystywane jako tereny rekreacyjne.

21.03.2014, widok na przejście dla zwierząt pod torami PKM PZ23A. W tle zbiornik retencyjny „Jasień”. W związku z prowadzonymi pracami nasyp dawnej Kolei Kokoszkowskiej został w tym miejscu całkowicie rozebrany.

To samo przejście pod torami obecnie. Choć w założeniu zostało zaprojektowane z myślą o zwierzętach, to jego rozmiar śmiało pozwala na używanie go również przez ludzi.

Gdańsk Kiełpinek

21.03.2014, widok na teren przyszłej stacji kolejowej Gdańsk Kiełpinek. Na pierwszym planie podpory wiaduktu drogowego WD28, a w tle można dostrzec budynek dawnego dworca kolejowego.

To samo miejsce obecnie. Od stacji Gdańsk Kiełpinek linia PKM została poprowadzona po nowym śladzie. Kolej Kokoszkowska prowadziła do stacji Gdańsk Kokoszki, od której wzięła swoją nazwą. Nowa trasa po przejściu pod Obwodnicą Trójmiasta odbija zaś na północ.

Gdańsk Matarnia

21.03.2014, widok w kierunku północnym, trwa budowa ul. Sąsiedzkiej oraz linii PKM, która znajdzie się po jej lewej stronie. W oddali dostrzec można zabudowania parafii p.w św. Walentego.

To samo miejsce obecnie. W związku z poprowadzeniem linii PKM nowym śladem, nieuniknione stały się wyburzenia budynków, które znalazły się na jej trasie. Część z nich znajdowała się w miejscu, gdzie ul. Sąsiedzka zaczyna zakręcać w lewo (w tle).

25.04.2014, widok na wiadukt WD34 w ciągu ul. Budowlanych. Prace związane z jego powstawaniem wymusiły wytyczenie objazdu. Poprowadzono go w miejscu widocznym na pierwszym planie. A ponieważ miał być on wykorzystywany przez kilka miesięcy, to od razu zadbano o zabudowanie w jego ciągu fragmentu torów kolejowych. Dzięki temu można było zapewnić ich ciągłość w trakcie prac na całej PKM.

To samo miejsce obecnie. Przystanek „Gdańsk Matarnia” znajduje się pod wiaduktem w ciągu ul. Budowlanych, a dojście na perony zapewniono z obu jego stron.

21.03.2014, spojrzenie z góry od strony ul. Budowlanych na linię PKM w kierunku Obwodnicy Trójmiasta.

Obecny wygląda tego miejsca. Pobliskie tereny są sukcesywnie zajmowane przez kolejne budynki o charakterze produkcyjnym bądź usługowym.

23.02.2014, widok od strony ul. Budowlanych w kierunku lotniska. W wykopie znajduje się już tłuczeń, który stanowić będzie pierwszą warstwę nawierzchni kolejowej. Po prawej zaś powstaje budynek siedziby PKM.

To samo miejsce obecnie. Czerwony element na frontowej ścianie budynku nawiązuje do wyglądu przystanków PKM, które zostały zaprojektowane w oparciu o koncepcję „czerwonej wstążki”.

13.10.2013, widok na przyszłą siedzibę PKM od strony lotniska. W tym miejscu rok wcześniej rósł jeszcze las.

Obecnie zaś trasą PKM kursują pociągi łaczące Gdańsk z Gdynią i z Kaszubami, a cały ruch nadzorowany jest z budynku w tle.

Gdańsk Firoga

30.12.2013, widok w kierunku lotniska od strony ul. Szybowcowej.

To samo miejsce obecnie. Po lewej stronie planowana jest budowa nowego przystanku PKM, który zapewni dojazd do pobliskich biurowców.

25.11.2013, spojrzenie na przyszłą estakadę w ciągu linii PKM oraz terminal lotniska im. Lecha Wałęsy. 

To samo miejsce obecnie. W ciągu blisko kilometrowej estakady znajduje się przystanek „Gdańsk Port Lotniczy”, z którego możliwe jest bezpośrednie wejście do terminala.

Gdańsk Rębiechowo

21.03.2014, zarys konstrukcji peronów oraz przejścia nad torami na stacji Gdańsk Rębiechowo. Pierwotnie miała ona nosić nazwę Banino.

Obecny wygląd tego samego miejsca. Czerwone wiaty nad peronami PKM są wprost odzwierciedleniem wspomnianej wyżej koncepcji „czerwonej wstążki”. W myśl jej linia PKM niczym właśnie wstążka wije się pośród dzielnic Gdańska.

21.03.2014, widok od strony stacji Gdańsk Rębiechowo w kierunku zachodnim. To w tym miejscu linia PKM będzie się rozgałęziać w dwie strony, umożliwiając jazdę na południe (do Kościerzyny i Kartuz) oraz na północ (do Gdańska Osowy i dalej do Gdyni).

To samo miejsce obecnie. Mimo że stacja Gdańsk Rębiechowo nie znajduje się w bezpośredniej bliskości skupisk zabudowań, to jest wykorzystywana przez wielu pasażerów, m.in. z pobliskiego Banina. Umożliwia także przesiadkę z pociagów relacji Gdynia Główna – Gdańsk Wrzeszcz na pociągi w relacji Gdańsk Wrzeszcz – Kartuzy bądź Gdańsk Wrzeszcz – Kościerzyna.

Rębiechowo

21.03.2014, widok na odgałęzienie linii PKM w kierunku Żukowa (i dalej do Kartuz oraz Kościerzyny).

To samo miejsce obecnie. Pociąg zbliża się do stacji Gdańsk Rębiechowo, którą widać w tle po prawej stronie.

Please follow and like us:
fb-share-icon